English
 
 
 


 

 

 
 

 

 

 

可堆式物流箱
斜插式物流箱
折叠周转箱
分隔式零件盒
组立式零件盒
背挂式零件盒
多功能工具箱
塑料叉车托盘
静音手推车
行业专用物流箱 


标准系列塑料托盘 | 货架系列塑料托盘 | 超轻系列托盘 | 托盘储运箱及其他

TS1108超轻单面 TS1109超轻单面
   
TS1210超轻单面 TS1208A1超轻单面
   
TS1208A2超轻单面 TS1210超轻单面
  • 查看产品参数表